Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka

Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Ilustrace - ordinace

Řádné a efektivní fungování zdravotnických zařízení je jednou z nejvyšších priorit Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem tohoto webového portálu je zvýšit povědomí o aktuálních evropských dotačních programech a iniciativách v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání a v souvislosti s tím zesílit příliv finančních prostředků z evropských zdrojů do zdravotnických zařízení, výzkumných ústavů a vzdělávacích institucí za účelem zkvalitnění lékařské a ošetřovatelské péče a zdravotnického vzdělávání v našem regionu.

Ilustrace - sanitkaWebový portál rovněž informuje o již zrealizovaných zdravotnických a vzdělávacích projektech, zejména v Královéhradeckém kraji, a to jak pro inspiraci potencionálních žadatelů, tak i pro zvýšení využití výstupů již zrealizovaných projektů.

Dalším cílem webového portálu je poskytování informací pro navazování partnerství za účelem předkládání společných projektových žádostí.

Aktuality:

Polsko-český online seminář poradí, jak navazovat a udržovat kontakt při výuce cizích jazyků

Vydáno: 11.11.2022, 17:06

Elektronický seminář představí možnosti, jak zlepšit kvalitu vzdělávání na VŠ/SŠ, a to pomocí mobilních aplikací. Seminář se zaměří i na způsob, jak navazovat a udržovat kontakt a jak kontrolovat výsledky učení v oblasti výuky cizích jazyků. Více informací o semináři - zde.

Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v Programu Zdraví

Vydáno: 3.6.2020, 14:48

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, na kterou je v současné chvíli vyhlášena otevřená výzva. Semináře jsou určeny i pro zájemce z Královéhradeckého kraje. Další informace naleznete zde.

Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v Programu Zdraví byla otevřena

Vydáno: 15.5.2020, 23:33

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašuje dne 15. května 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví se zaměřením aktivit potencionálních projektů - žádostí o grant - do oblastí specifikovaných v textu výzvy. Dokumenty ke stažení naleznete zde.

Program Zdraví v rámci EHP a Norských fondů je těsně před spuštěním

Vydáno: 19.12.2018, 12:30

Ministerstvo financí ČR (Zprostředkovatel programu) a Ministerstvo zdravotnictví ČR (Partner programu) ve spolupráci s Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu z donorského státu) s potěšením oznamují záměr vyhlásit v roce 2019 první výzvy pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu Zdraví, podpořeného prostřednictvím EHP a Norských fondů 2014 - 2021. Další informace naleznete zde, informace o celém programu naleznete zde. Dne 16. ledna 2019 se v Praze uskuteční kontaktní seminář, zaměřený na navazování a upevňování bilaterálních vazeb mezi českými a donorskými institucemi (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), které působí v oblasti veřejného zdraví - více informací zde.

První školící workshop v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“

Vydáno: 10.5.2018, 16:41

Ve dnech 26. – 27. 4. 2018 se v českých Vrbicích uskutečnil první školící workshop v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“. Účastníky byli zdravotničtí záchranáři ze zdravotnických záchranných služeb z Polska a Čech, kteří se účastní tohoto projektu. Z polské strany se účastnili záchranáři ze ZZS Jelenia Góra, Wałbrzych, Kłodzko a Ząbkowice Śląskie, českou stranu reprezentovali záchranáři ZZS Královéhradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje. Další informace naleznete na stránkách Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum.